תעלות גמישות

Prihoda (CZECH) www.prihoda.cz
Fabric Air Distribution method with Textile Ducts various fabrics and colors, according to European and American standards.

תעלות אוויר גמישות במגוון חומרים וצבעים בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר.