בקרת איכות אויר (IAQ)

אחד הנושאים החשובים ביותר בתחום מיזוג האויר הוא בקרת איכות האויר אותו אנו נושמים.  
בקרת טמפ' ולחות האויר ידועה ומקובלת זה זמן רב, אבל עם ההתפתחות הטכנולוגית נוספים לתחום זה פרמטרים חשובים נוספים לבדיקה ובקרה. 
שניים מהפרמטרים הללו הם תכולת ה- CO2  וה- CO באויר.  ריכוז גבוה של CO2 באויר יכול להצביע על חוסר חמצן בחדר. ריכוז גבוה מהמותר של CO יכול להצביע על תהליך כימי (בעירת גז, שריפת חומרים אורגניים ועוד) שלא הושלם. עקב הרעילות הגבוהה של גז ה- CO זהו אחד הפרמטרים הקריטיים לבדיקה, בעיקר במקומות בהם מתבצעים תהליכים כימיים.

חברת AIRCUITY מארה"ב היא מהחברות המובילות בעולם לתחום זה של בקרת איכות האויר, כאשר הפרמטרים הנמדדים הם תכולת הגזים  CO2 , TVOC, CO (סה"כ נדיפים אורגניים) בהשוואה לתכולתם באויר החיצוני. שילוב הפרמטרים הללו במערכת בקרת מבנה מרכזית (BMS) יכול להביא לחסכון ניכר בעלויות האנרגיה.

Aircuity (U.S.A) www.aircuity.com
Better Indoor air quality, Energy savings by reducing ACH according to room air quality continues sampling and monitoring.
איכות אוויר וחיסכון באנרגיה במעבדות וחדרים קריטי על ידי דיגום ובקרה רציפה של איכות האוויר והקטנת ספיקת האוויר הצח