מערכות מיזוג וציוד למעבדות פארמה וכימיה

מחלקת המעבדות מטפלת באספקת מערכות מיזוג למעבדות פארמה וכימיה, כגון: ציודים למנדפים ומערכות פליטה מרכזיות, חסכון באנרגיה על ידי בקרת איכות האוויר IAQ באמצעות מערכות דיגום וויסות ספיקה, מערכות דסיקנטיות לייבוש אוויר בחדרים נקיים/חדרים יבשים, מסננים ראשוניים ואבסולוטיים  HEPA, ספיחת גזים, ברזי גזים/מים/מים מטופלים למעבדות, מקלחות חירום ומשטפות עיניים למעבדות.

The laboratory and fume hood controls department, deals with fume hood controls, central exhaust systems, desiccant dehumidification equipment for cleanrooms and dry rooms, preliminary and absolute HEPA air filters, gaseous filtration and pollution controls, energy savings through continuance indoor air quality monitoring and flow control, laboratory grade gasses/water/pure water faucets, emergency showers and eye wash stations.