ברזים

Watersaver Faucet (U.S.A.) www.wsflab.com
Laboratory Valves and Accessories, Emergency Showers and Eye Washers.
ברזי מעבדה למים, מים מטופלים, גזים אנרטיים וגזים נפיצים ציוד חירום למעבדות כולל מקלחות חירום ומשטפות עיניים.