מערכות טיהור אוויר וצנרת לתעשייה

מחלקת מערכות טיהור אוויר וצנרת לתעשייה מטפלת באספקת ציודים למערכות צנרת בטמפרטורה גבוהה/נמוכה, מחברי התפשטות ותליות צנרת חמה,  ציפויי גומי למיכלים לחומרים קורוזיביים, טיפול תרמי בגזי פליטה מזהמים, ספיחת ריחות וגזים רעילים.

The industrial department deals with High/Low pressure piping systems accessories, expansion joints, expansion hangers, rubber lining for corrosive applications, Regenerative Thermal Oxidation systems to strong pollutants, odor and toxic gases absorption.