מחברי התפשטות מנירוסטה

חברת Adsco

Adsco (U.S.A.) www.adscomfg.com
Stainless Steel Expansion Joints or other anti-corrosive and anti-abrasion materials.

מחברי צנרת גמישים מנירוסטה וחומרים אנטי קורוזיביים

ADSCO - Powering a Third Century of Innovation