מחלקת מיזוג אוויר

מחלקת מיזוג האוויר מטפלת באספקת ציודים למערכות מיזוג מרכזיות, לבלימת רעידות מציוד סובב, לבידוד רעשים באמצעות רצפות צפות, לריסון ציודים וצנרת במקרי רעידת אדמה, למערכות ספיקה ובקרה, למערכות צנרת מבודדות למיזוג וקירור, למערכות תעלות אוויר בלחץ גבוה/נמוך, בצ'ילרים ומשאבות, במגדלי קירור ואגירת קרח.

The HVAC department deals with central air conditioning systems, equipment vibration isolation, noise control through floating floors, seismic restrainers for earthquakes, close loop flow and control systems, insulated piping systems, high/low pressure duct systems, chillers and pumps, cooling towers and ice storage systems.