מכשירי מדידות אוויר

חברת  Air Monitor  מספקת מערכות למדידת כמויות אוויר ולחצים.
המערכות משמשות למדידת מהירות וספיקות אוויר בתעלות ומפוחים עם ובלי מיישרי זרימה . ניתן לקבל המערכות עם צגים מקומיים ו/או חיבור למערכות בקרה מרכזיות.

Air Monitor (U.S.A) www.airmonitor.com
Air Precision, flow, velocity and pressure measurements.
מדי ספיקה למגוון גזים ותעלות אוויר