בקרת ספיקות נוזלים

חברת Onicon  מארה"ב מתמחה  בייצור של מדי  ספיקה ומדי אנרגיה BTU meters))  לנוזלים.  מדים אלה מתאימים למגוון תחומים: מיזוג אויר, יישומים תהליכיים, קווי מים מוניציפליים ועוד.

     


Onicon (U.S.A.) www.onicon.com 
Highly accurate liquid flow and BTU meters, based on turbine or electromagnetic method. Insertion type will eliminate the need to shut down the
entire systems.
מדי אנרגיה וספיקה במגוון שיטות ולכל סוגי הזורמים

ONICON Incorporated BTU Meter