מפוחי פליטה

 M.K.Plastics (Canada) www.mkplastics.com 
Corrosion resistant FRP fans with high plume

מפוחים לזריקה גבוה ודילול הזורם