מפוחי פליטה לדילול מזהמים

חברת Mkplastics, קנדה

מפוחי פליטה לדילול מזהמים וזריקה לגובה רב, גם בתנאי רוח.


 M.K.Plastics (Canada) www.mkplastics.com 
Corrosion resistant FRP fans with high plume

למידע נוסף באתר היצרן